Barnens väg

På källarplan finns ett interaktivt barnspår som löper genom utställningens alla rum.

Res tillbaka i tiden och upptäck delar av livet på 1800-talet. Hur var det att vara barn då? Leta upp de gula prickarna i varje rum, öppna luckor och skåp och ta del av momenten.

Barnspåret ger en enklare insyn i svensk historia genom interaktiva moment kopplade till 1800-talet med berättelser från barnperspektiv som uppmuntar till jämförande reflektion.