Alli Sahrio

Alli 23 år gammal, spräckte mansdominansen på beredningen.

1978 börjar Alli på beredningen på Göteborgs snusfabrik. Då är det en total mansdominerad arbetsplats - till skillnad från snupackningen där det är kvinnorna som är i majoritet. Alli blir intervjuad i personaltidningen och berättar att det inte alls är tyngre än på någon annan avdelning i fabriken. Fabrikschefen, Nils Paulin uttalar sig också och säger att han är mycket nöjd med Alli.

- Hon är inte rädd för att smutsa ner fingarna, säger Nils Paulin och fortsätter att han gärna ser att kvinno- respektive mansdominansen på de olika avdelningarna försvinner.