Karlskronafabriken

Svenska Tobaksmonopolets fabrik i Karlskrona var till en början inrymd i Rubens tobaksfabrik. En ny fabrik byggdes 1920 vid samma gata och var i drift till 1946. I Karlskrona bedrevs en stor snusfabrikation som vid nedläggnigen överflyttades till fabrikerna i Härnösand och Göteborg. Bilden visar kartongavdelningen och är från 1931.

Karlskrona snusfabrik, Snus- och Tändsticksmuseum