Markberedning

Uppstarten på byggandet av Tobaksmonopolets nya råtobaksmagasin i Malmö 1963.

Arbetare förbereder marken där det nya magasinet skulle stå. Bilden är tagen under etapp 1 av byggprocessen och även fast man hade maskiner till hjälp gjordes mycket arbete för hand.

Här kan du läs mer om det Svenska Tobaksmonopolet.

Markberedning Råtobaksfabrik Malmö 1963 Snus och Tändsticksmuseum