Nässjö

Rast i fabriken, Nässjö tobaksfabrik, Svenska Tobaksmonopolet.1940-tal.

Nssjä Tobaksfabrik, Snus- och Tändsticksmuseum