Pensionärsfest

Pensionärsfest, Stockholm, 1955.

Varje år hölls det fest för de penisonerade medarbetarna från Tobaksmonopolet. År 1955 tog det plats i Stockholm på trettondagsafton. I arbetarnas tidning "Tobaksbladet", nr 1  år 1955, har pensionärerna skickat in en tacktext.

Här kan du läsa mer om snuset under 1900-talet.