Råtobakskontroll

Råtobakskontroll i Arvika Tobaksfabrik.

Bilden är från 1960-talet och visar hur en man inspekterar råtobaken. Efter 1959 var Arvika Tobaksfabrik ensam tillverkare av röktobak, men man tillverkade också tuggtobak.

Råtobak Arvika Tobaksfabrik Snus och Tändsticksmuseum