Säljare Tobaksmonopolet

Tage Collin, säljare Svenska Tobaksmonopolet, 1930-tal. Bilden är tagen utanför Tobakskontoret i Malmö på Västergatan. Foto: Otto Ohm, Malmö.

Tage Collin, Svenska Tobaksmonopolet.