Snuspackning

Göteborgs snusfabrik, Svenska Tobaksmonopolet, uppskattningsvis 1940-talet.

snuspackning, Snus- och Tändsticksmuseum