Tobaksodling

Folskolelärare Per Persson, vattnar sin tobaksodling. Bilden är tagen i byn Ripa några km från Åhus. 1890-tal.

Tobaksodling, Snus- och Tändsticksmuseum