Mässingsdosa

Mässingsdosa med svenska kungalängden, tillverkad någon gång mellan 1792 och 1809.

En hel del går att utläsa utifrån dosans lock. Texten på locket avslutas med "15 SWENSKA KONUNGAR. GH". Initialerna GH syftar på Göran Hedenström, en man som var verksam vid Skultuna mellan 1792 och 1822.

Även kungalängden på dosans lock berättar något om hur gammal dosan är. Eftersom att Gustav IV Adolf enbart är nämnd med sitt födelseår 1778 och Karl XIII är inte nämnd alls, så kan vi anta att dosan såg dagens ljus mellan 1792, året då Gustav III blev skjuten, och 1809, då Gustav IV Adolf blev avsatt. Hängde ni med?

Det förekom att man lät rista in initalialer, information om tillverkar eller ägare av dosan, på dosans undersida. Delar av den texten har vi lyckats utläsa, men inte allt.

Titta närmare på Digitalt Museum.