Rubens paketsnus

Snus på kardus, 1915-1916.

På sådan här små papperskarduser såldes snus och många andra varor. Tanken var att man skulle lägga över snuset från kardusen till den egna dosan som återanvändes gång på gång.

Rubens Paketsnus tillverkades vid Rubens tobaksfabrik i Karlskrona, men fortsatte att produceras av Svenska Tobaksmonopolet efter 1916 under namnet Rubens Snus. Men redan 1919 byttes namnet ut igen till det mer välkända Karlskronasnus. Karlskronasnus togs ur produktion först år 1998.

Här kan du lära dig mer om det svenska snuset.

Rubens-paketsnus-kardus-snus-och-tandsticksmuseum