Snussked

Sked för näs- och/eller munsnus.

Skedarna kunde vara specialgjorda i syftet att skopa upp snus till näsa eller mun. Syftet var antingen att lättare nå ner i snusburken eller flaskan eller helt enkelt för att skona användarens händer. Man kunde även ta en annan liten sked som fanns till hands. Sockerskedar eller små teskedar kunde också göra jobbet i brist på specialgjorda snusskedar.

Här kan du läsa mer om nässnus och när munsnuset började användas.

Den här skeden har funnits länge i våra samlingar, men vi vet inte mycket om den. Skeden är märkt med namnet "Nils Sjöman" längst fram på skedens huvud. Kanske ägaren eller tillverkaren.

Skeden har av hävd hört till ett lock från en snusdosa med texten Mången vis tar en pris, den muntrar sinnet ökar minnet, denna dosa skatter hyser, som din näsa prisa skall. Tag en pris då näsan fryser, snus är gott i många fall. Den texten återfinns på andra dosor i lite olika varianter, bland annat på en dosa som blev stulen från museet 13 mars 1973. Slutklämmen på den var istället ...Ta en pris så nausus nyser! Snus är gott i många fall.