Tändsticksetiketter

I november 2022 valde vi att lyfta fram nya tändsticksaskar från arkivet till vår tändsticksutställning! Tanken var att väl uttänkt tematik skulle binda samman tändsticksaskarna och skapa en berättelse där vacker design och färgerna på askarna bättre kommer fram.
Efter ett besök i våra magasin bestämde vi oss för att det var dags att uppdatera de tändsticksaskar vi visar upp i utställningen Tändstickans historia. Urvalet skulle bättre spegla de vackra och charmiga askar som fanns i samlingarna. I vissa fönster lät vi teman spegla urvalet såsom djur och natur eller transportmedel. Vi gav även utrymme åt ”museets favoriter”. Planen är att med tiden ge plats åt fler guldkorn ur samlingen och att besökarna ska få se mer av vår unika samling.
Resultatet? En stor monter fylld av askmotiv, varav en även fungerar som en bingolott.
Tematiken skapar en mer genomgående tråd för varje hylla, och lyfter vacker design.
#tändstickor #tematik #utställning #snusochtändsticksmuseum #tändstickshistoria #tändsticksaskar #urställning #utställningsteknik #museum #urarkivet #arkiv

S