Snushistoria

Hoppa till innehåll

snusets ursprung

Snusets väg in under läppen på svenskarna går från en Atlantresa via en trendsättande drottning till allmogens experimenterande med tobak, salt och vatten.

Tobaksodlingen i sverige

Tobak hör liksom potatis, tomat, aubergine och paprika till familjen Solanaceae och ingår i släktet Nicotiana som har närmare 60 olika arter och har odlats i Sverige ända sedan slutet av 1500-talet. 1724 ger kung Fredrik I ut en kunglig befallning där han uppmanar till tobaksodling över hela landet. Målet är att göra Sverige självförsörjande inom fyra år.

snusfabrikanter och snusfabriker

Omkring 1800 seglar munsnuset (fuktigt snus som läggs in mellan tandraden och läppen) upp som en favorit bland tobakskonsumenterna. Det är inte bara formen som byter skepnad utan även den sociala tillhörigheten – när snuset flyttas från näsa till mun blir det folkligt att snusa.

Sophia Wilhelmina Möller

Sophia Wilhelmina Möller - snusfabrikant

Sveriges snusdynasti

Vid 1900-talets början var Jac Fr Ljunglöfs Tobaksfabrik den största snustillverkaren i Sverige. Redan 1822 började man sälja det snusvarumärke, Ljunglöfs No 1, som för 1800-talets snuskonsumenter skulle bli synonymt med "snus". Vi vet att Jacob Fredrik var en fabrikör som förbättrade tillverkningsmetoderna, såg över distributionen och införde fasta priser och kvalitetsgaranti på sitt snus. Men hur började allting egentligen?

Generalsnus

1866 såg J A Bomans Generalsnus dagens ljus. Det blev en succé som varade i över 150 år. Men vem var han egentligen Generalsnusets skapare, J A Boman?

Grofsnus

Grofsnus har funnits på marknaden sedan 1872 och kallades för "Norrlandssnuset". Trots smeknamnet tillverkas detta snus i Stockholm fram till 1915.

Röda Lacket

1753 får Petter och hans bror Olof privilegiet att starta en snusfabrik i Norrköping. Här läggs grunden till ett snusvarumärke som fortfarande säljs på marknaden.

Snuset under 1900-talet

Kring sekelskiftet 1900 har munsnuset befäst sin ställning som det vanligaste njutningsmedlet för arbetarklassens män, vid sidan om brännvinet. Snuset är mycket populärt och efterfrågan stiger ständigt under 1900-talets början.

dddd

Svenska Tobaksmonopolet

1915 är startåret för det svenska Tobaksmonopolet. Monopolet bildades i en tid då Sverige var ett land med stora sociala och ekonomiska problem. 1900-talets början präglas av politiska motsättningar. Några av de mest svårlösta frågorna handlade om allmän rösträtt för män och hur det svenska försvaret skulle finansieras.

Mor Alida

En legendarisk tobaks odlare är Alida Olsson ”Mor Alida” som bodde och drev tobaksodling i Yngsjö utanför Åhu s. Hon tog fram en egen tobakssort av Virginiatyp som givetvis kalla s Alidatobak. 1964 skördas de sista plantorna. Frön därifrån är idag grunden till museets egen t obaksodling. Den sista sommaren då tobaken odlades på Kristiansslättet spelades det in en dokumentärfilm om Mor Alida. I slutsscenen av filmen säger hon: -Det är för tokigt att tobaken skall bort. Jag ska i alla fall ta undan några plantor till frö. Man kan ju aldrig veta… Och så rätt hon hade. I början av 2000-talet hittar vi på museet förerna igen. Skansens trädgårdsmästare, botaniker från SLU och forskare från Tyskland kopplas in, men det är museets dåvarande pipmakare som lyckas få liv i ett enda frö. Men fröet växte sig starkt och i slutet av sommaren kunde fler fröer sparas till en ny odling nästa år. Och så lever Mor Alidas arv vidare på museet, genom att vi varje år för upp ättlingarna från hennes sista skörd.

Runda dosan

Hösten 1967 introduceras en ny snusförpackning. En rund dosa med lock av plåt. Först ut var Generalsnus och Röda Lacket. Därefter kom de övriga märkena, Skånesnus, Karlskronasnus, Göteborgs Rapé, Göteborgs Prima Fint, Grovsnus, Stjärnsnus och Mörkbrunt snus. Och så till sist, Ettan, i september 1968.

Portionssnuset

1973 lanserade Svenska Tobaks AB Sveriges första portionsnus - Smokeless.