Snushistoria

Hoppa till innehåll

snusets ursprung

1492 - Columbus landstiger i den nya världen kring det nuvarande Bahamas. En händelse som resulterar i att en ny kontinent upptäcks. Nya varor, grödor och vanor skulle förändra Europa för evigt.

Sveriges snusdynasti

Vid 1900-talets början var Jac Fr Ljunglöfs Tobaksfabrik den störste snustillverkaren i Sverige. Redan 1822 började man sälja det snusvarumärke, Ljunglöfs No 1, som för 1800-talets snuskonsumenter skulle bli synonymt med "snus". Vi vet att Jacob Fredrik var en fabrikör som förbättrade tillverkningsmetoderna, såg över distributionen och införde fasta priser och kvalitetsgaranti på sitt snus. Men hur började allting egentligen?

Generalsnus

1866 såg J A Bomans Generalsnus dagens ljus. Det blev en succé som varade i över 150 år. Men vem var han egentligen Generalsnusets skapare, J A Boman?

Röda Lacket

1753 får Petter och hans bror Olof privilegiet att starta en snusfabrik i Norrköping. Här läggs grunden till ett snusvarumärke som fortfarande säljs på marknaden.

Tobaksodlingen i sverige

Tobak hör liksom potatis, tomat, aubergine och paprika till familjen Solanaceae och ingår i släktet Nicotiana som har närmare 60 olika arter och har odlats i Sverige ända sedan slutet av 1500-talet. 1724 ger kung Fredrik I ut en kunglig befallning där han uppmanar till tobaksodling över hela landet. Målet är att göra Sverige självförsörjande inom fyra år.

snusfabrikanter och snusfabriker

Omkring 1800 seglar munsnuset (fuktigt snus som läggs in mellan tandraden och läppen) upp som en favorit bland tobakskonsumenterna. Det är inte bara formen som byter skepnad utan även den sociala tillhörigheten – när snuset flyttas från näsa till mun blir det folkligt att snusa.

Snuset under 1900-talet

Kring sekelskiftet 1900 har snuset befäst sin ställning som det vanligaste njutningsmedlet för arbetarklassens män, vid sidan om brännvinet. Snuset är mycket populärt och efterfrågan stiger ständigt under 1900-talets början.

dddd

Svenska Tobaksmonopolet

1915 är startåret för det svenska Tobaksmonopolet. Monopolet bildades i en tid då Sverige var ett land med stora sociala och ekonomiska problem. 1900-talets början präglas av politiska motsättningar. Några av de mest svårlösta frågorna handlade om allmän rösträtt för män och hur det svenska försvaret skulle finansieras.

Portionssnuset

”Huka er gubbar, för nu kommer portionssnuset!” Så lät det 1973. Då lanserade Svenska Tobaks AB nästa stora nyhet - SMOKELESS.

Runda dosan

Hösten 1967 introduceras den runda dosan. Först ut Generalsnus och Röda Lacket. Därefter kom de övriga märkena, Skånesnus, Karlskronasnus, Göteborgs Rapé, Göteborgs Prima Fint, Grovsnus, Stjärnsnus och Mörkbrunt snus. Och så till sist, Ettan, i september 1968.

Sophia Wilhelmina möller

Sophia Wilhelmina Möller - snusfabrikant

Grofsnus

Grofsnus har funnits på marknaden sedan 1872 och kallades för "Norrlandssnuset". Trots smeknamnet tillverkas detta snus i Stockholm ända fram till 1915.