Hoppa till innehåll

Grofsnus

Grofsnus har funnits på marknaden sedan 1872 och kallades för "Norrlandssnuset". Trots smeknamnet tillverkas detta snus i Stockholm fram till 1915.

Den ursprungliga tillverkaren av Grovsnus är W:m Hellgren & Co. Firman grundas 1840 och har en mängd olika snusvarumärken i sin prislista. Firman är en av de mest framgångsrika tobaksföretag i Stockholm.

Carl Anton Wihelm Hellgren (f 1810) får 1840 priviliegium på en snus- och röktobaksfabrik. Under det första året arbetar där 5 personer och hela försäljningsvärdet uppgår till 3000 riksdaler, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 350 000 kr. Fabriken är belägen i huset på Götgatan 48. Hellgren är kvar i firman till 1851 då Johan Bäckström tar över ledningen. Det är under hans ledning som fabriken blir den största i Sverige. Bäckström hade jobbat som kontorist på fabriken sedan 18-års åldern, och därefter arbetat sig uppåt.

Kring sekelskiftet arbetade 700 personer vid fabriken varav 575 var kvinnor.

1915 uppgår firman i Svenska Tobaksmonopolet och ett flertal av de snusvarumärken som produceras finns kvar i monopolets första prislista - däribland Grovsnus. Nu förflyttas tillverkningen till Härnösandsfabriken.

1.png