Hoppa till innehåll

Grofsnus

Grofsnus har funnits på marknaden sedan 1872 och kallades för "Norrlandssnuset". Trots smeknamnet tillverkas detta snus i Stockholm ända fram till 1915.

Den ursprungliga tillverkaren är W:m Hellgren & Co. Firman grundas 1840 och har en mängd olika snusvarumärken i sin prislista. Firman är en av de framgångsrikaste tobaksföretag i Stockholm och landets tredje största fabrik.

Carl Anton Wihelm Hellgren (f 1810) får 1840 priviliegium på en snus- och röktobaksfabrik. Under det första året arbetar där 5 personer och hela försäljningsvärdet uppgår till 3000 riksdaler vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 350 000 kr. Fabriken är belägen i huset på Götegatan 48. Hellgren är kvar i firman till 1851.

1894 köper företaget den kända tobaksfirman Brink, Hafström & Co och blir en starkaste konkurrenten till Jac Fr Ljunglöfs Tobaksfabrik.

1915 uppgår firman i Svenska Tobaksmonopolet och ett flertal av de snusvarumärken som produceras finns kvar i monopolets första prislista - däribland Grovsnus. Nu förflyttas tillverkningen till Härnösandsfabriken.

1.png