Sophia Wilhelmina Möller

Sophia Wilhelmina Möller - snusfabrikant

När lagen om näringsfrihet kom 1864 förändras arbetsmarknaden och möjligheten till eget företagandet för kvinnor markant. I alla fall för ogifta kvinnor. Kvinnor har i praktiken både kunna arbetat och driva företag innan lagen sjösattes. Som änka har en dock större frihet än som gift kvinna att försörja sig genom eget företagande. En av alla dessa kvinnor var Sophia Wilhelmina Möller.

Sophia föds 1805 och fadern är tobaksfabrikör i Kalmar. När han dör får både Sophia och hennes ett år äldre syster börja arbeta i tobaksfabriken för att bidra till familjens försörjning. De var då 9 och 10 år gamla.

Hennes syster Charlotta startar en egen snus- och tobaksfabrik 1834, som nybliven änka efter en sjökapten, för att försörja sig och familjens barn. Fabriken var framgångsrik, inte minst tack vare ett uppskattat snusrecept, som hon ärvt efter morfadern.

Sophia Wilhelmina gifter sig med den 40 år äldre sockermästaren Johan Henrick Möller (Müller). När maken dör har Sophia fyra minderåriga barn att försörja. Liksom sin syster väljer hon att ansöka om att få starta en snus- och kardusfabrik vilket också beviljas 1846.

När Sophia Wilhelmina Möller dör 1888 bär hon titeln fabrikör.

Sophia Wilhelmina Möller