Tändstickshistoria

Hoppa till innehåll

Göra upp eld

Elden har alltid haft stor betydelse för människans utveckling. I alla kulturer är elden sammankopplad med religiösa föreställningar.

Tända med stickor

En föregångare till tändstickan användes i Kina i slutet av 500-talet. Den var gjord av pinje och hade svavel som tändmedel.

Säkerhetständstickan

J.S. Bagge Co:s Kemiska fabrik för Elddon grundades 1836 i Stockholm. Det var den första tändsticksfabriken i Sverige.

Arbetarna i tändsticksindustrin

Den vanligaste arbetaren vid tändsticksfabrikerna fram till senare delen av 1800-talet är antingen en kvinna eller ett barn. Anledningen till att man gärna anställer kvinnor och barn är att deras löner är mycket lägre än männens.

Etiketter och motiv

1800-talets tändstickor är en produkt präglad av en tid som andas optimism och framtidstro. Världen krymper och med hjälp av telegraf, telefon och järnväg sprids nyheter snabbt. Intryck strömmar in i människors vardag, intryck som omsätts i bilder, logotyper och varumärken.

Fabrikörer och fabriker

Många försöker sig på tändstickstillverkning under 1800-talet. Det är en verksamhet som inte kräver stora investeringar för att komma igång och delar av tillverkningen sker länge för hand i arbetarnas hem. Ofta är det framförallt kvinnor och barn som utför jobbet.

Ivar Kreuger

När Ivar Kreuger föds i Kalmar 1880 är hans far disponent för Fredriksdahls Tändsticksfabrik och under ett antal år startar familjen flertalet tändsticksfabriker. Ivar Kreuger är 16 år när han tar studenten och fyra år senare har han tagit examen i mekanisk teknologi och väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Solstickan

Solstickan har sedan 1936 varit en symbol för stiftelsen med samma namn. Sedan startåret har Solstickan delat ut mer än 70 miljoner kronor till förmån för barn och gamla.