Etiketter och motiv

1800-talets tändstickor är en produkt präglad av en tid som andas optimism och framtidstro. Världen krymper och med hjälp av telegraf, telefon och järnväg sprids nyheter snabbt. Intryck strömmar in i människors vardag, intryck som omsätts i bilder, logotyper och varumärken.

Tändsticksfabrikanterna är lyhörda för den nya tidens strömningar. Uppslag till nya märken hämtas från nyheter inom teknologi, politik, konst, arkitektur, kändisvärlden m.m.
Kopiering är ett stort problem för många tillverkare. Först 1884 blir det möjligt att registrera och skydda varumärken. Nu börjar tändsticksfabrikanterna bevaka sin upphovsrätt och anspråken på originalitet växer. Slagkraftiga etiketter blir ständigt viktigare i konkurrensen och det blir allt vanligare med djurbilder, myter och sagor, kungar och krigshjältar på askarna. Etiketterna sprider även koloniala föreställningar, där rasistiska nidbilder och karikatyrer föreställande människor, djur och kultur blir en del av utbudet.