Ivar Kreuger

När Ivar Kreuger föds i Kalmar 1880 är hans far disponent för Fredriksdahls Tändsticksfabrik och under ett antal år startar familjen flertalet tändsticksfabriker.
Ivar Kreuger är 16 år när han tar studenten och fyra år senare har han tagit examen i mekanisk teknologi och väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Vid 28 års ålder startar Ivar Kreuger tillsammans med ingenjör Paul Toll byggnadsfirman Kreuger & Toll, vars specialitet är att bygga i den nya tekniken med armerad betong. Firman blir på kort tid Sveriges ledande. Bland uppmärksammade projekt kan nämnas Stockholms Stadion, NK-huset och Myrstedts Matthörna på Kungsgatan i Stockholm.
1917 grundas Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) som är en sammanslagning av de två tändstickskoncerner som finns kvar: AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker och AB Jönköping -Vulcan Tändsticksaktiebolag. Med Ivar Kreuger som vd blir STAB världens största tändstickstillverkare. Den största aktieägaren i STAB är Kreuger & Toll .
Under den närmaste tiden fortsätter Kreuger att köpa tändsticksfabriker i hela Europa och köpen finansieras med hjälp av lånade pengar.

Våren 1928 flyttar STAB in i det nybyggda huvudkontoret på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm. Byggnaden är ritad av arkitekten Ivar Tengbom och Sveriges främsta konstnärer svarar för inredning och utsmyckning av ”Tändstickspalatset”. I slutet av 20-talet kommer flera varningar om en annalkande lågkonjunktur, men Kreuger fortsätter att engagera sig i stora projekt. Dagarna efter den stora börskraschen i New York ger han Tyskland ett omfattande statslån och företagsuppköpen fortsätter. Två år senare förvärras lågkonjunkturen och banker går omkull i Europa och USA. Nu beviljas Kreuger inga nya lån från de svenska bankerna. Den 12 mars 1932 hittas Ivar Kreuger skjuten i sin lägenhet i Paris. Händelsen utlöser den så kallade Kreugerkraschen och imperiet går i konkurs.