Solstickan

Solstickan har sedan 1936 varit en symbol för stiftelsen med samma namn. Sedan startåret har Solstickan delat ut mer än 70 miljoner kronor till förmån för barn och gamla.

Fortfarande idag säljs Solstickan-askar där fyra öre per ask går till välgörande ändamål. Konstnären Einar Nerman skapade det berömda motivet på asken med sin son Tom som förebild.

Einar Nerman

Einar Nerman föds 1888 i Norrköping. År 1905 hoppar han av sina gymnasiestudier för att istället studera konst i Paris. Nerman studerar sedan vid flera konstnärs- och teaterskolor. Under sin levnad är Nerman framför allt känd som karikatyrtecknare i olika tidskrifter, bland annat i ”Söndags-Nisse”.

Nerman illustrerar också flera verk av Selma Lagerlöf och H-C Andersen, skriver egna musikstycken samt tonsätter många av brodern Ture Nermans dikter. Nerman lever och verkar både i Stockholm, London och New York, främst som karikatyrtecknare.

Idag återfinns några av de porträtt han målade på Nationalmuseum och på Moderna Museet i Stockholm. Einar Nerman avlider 1983 på Lidingö, 94 år gammal.

Stiftelsen Solstickan

I mitten av 1930-talet sitter Olof H Hanson i styrelsen för Ekedalens barnhem. För att få in pengar till verksamheten börjar man sälja Barnhemsstickan, som snart får namnet Solstickan. Under 1930-talet är just tändstickan fortfarande en dagligvara för många människor och åtgången är stor. De första Solstickan-tändstickorna kommer ut på marknaden i början av 1936 och i oktober samma år har Solstickan genererat 170 000 kronor. En stor del av bidraget går idag till forskning om barnsjukdomar och geriatrik.

Sedan 1986 delar stiftelsen ut Solstickepriset för att hedra insatser för barn och äldres hälsa. Stiftelsen delar också ut forskningsstipendium och projektstöd.

Solstickan, Snus- och Tändsticksmuseum