Hoppa till innehåll

Snuskungarna

Johan Adolf Boman och Jacob Fredrik Ljunglöf skapar två snusvarumärken som under 1800-talet blir synonymt med svenskt snus. I vår salong kan du läsa mer om dessa två fabrikanter.

Johan Adolf Boman 1821-1893, Göteborg.

J A Boman blir 1849 bolagsman i firman Ferd. Körner ägd av tidigare handelsbetjänten Jacob Ferdinand Körner. Boman har titeln handelsbokhållare och bolagets kontor ligger först vid Smedjegatan 5 för att flyttas till Östra Hamngatan 14 som redan inrymder fabriken.

1861 tar Boman över firman i egen regi under namnet J.A. Boman & Co och lanserar Generalsnus 1866 som blir ett mycket populärt snusvarumärke. Från slutet av 1800-talet fokuserar man helt på snus och är Göteborgs tredje största snusfabrik. Populära märken förutom General är Götha Vapen, Ögonsnus, Grofsigt och Patent Rapé. 1915 löser Tobaksmonopolet in fabriken.

Jacob Fredrik Ljunglöf 1796-1860, Stockholm.

1821 tar Jacob Fredrik Ljunglöf över en tobaksfabrik på Drottningatan i Stockholm och året därefter lanseras Ljunglöfs no 1, Ettan. Det berömda Ljunglöfska snuset fick sin smak och arom tack vare en speciell ”kortsvettningsmetod". Firman specialiserar sig på snustillverkning och Jacob Fredrik förbättrade metoderna, såg över distributionen, införde fasta priser och kvalitetsgarantier.

Ljunglöf hade en enorm framgång och var landets ende snusfabrikant med rikstäckande försäljning. 1915 var Ljunglöfs snusfabrik den största i Europa.

Här kan du läsa mer fakta om 1800-talets snusindustri.

Läs mer om J A Boman

J A Boman, Snus- och Tändsticksmuseum

Priskurant, Snus- och Tändsticksmuseum

Läs mer om J F Ljunglöf

Jac fr Ljunglöfs fabrik

J F  Ljunglöf, Snus- och Tändsticksmuseum