Hoppa till innehåll

Folk Art - naivism och hemslöjd

Naiv konst är vad man kallar konst som är skapad av personer utan någon formell konstnärlig utbildning. Den naiva konstnären saknar träning i tekniker som perspektivlära och anatomi, vilket ofta ger deras verk ett utseende som anses ursprungligt och oskuldsfullt - naivt.

Naivism är en konstriktning som uppstår i början av 1900-talet i reaktion mot det traditionella akademiska måleriet. Namnet syftar på att den utbildade konstnären låter sig inspireras av barnets och den oskolade folkkonstnärens naiva konstskapande

Hemslöjdade föremål är en typ av folkkonst. Det handlar om kärleksfullt tillverkade bruksföremål, som antingen skapas för eget bruk eller för att ges i gåva. Utmärkande egenskaper för folkkonst är att man använder sig av enkla material och tekniker, sådant som finns nära till hands. Därför visar många föremål upp regionala särdrag.

Utställningen visar 9 exempel på både naiv konst och naivism från Sverige. Gemensamt för dem är att de båda i regel är föreställande och berättande i formen. Vissa konstnärer målar vad de ser, andra vad de minns, men berättarglädjen är densamma.

Tillsammans med konstverken visas 24 hemslöjdade snusdosor (1700-1900-tal) ur vår föremålssamling. Dosorna är av olika typer av material och skapade med mycket omsorg. Man ser att de har uppskattats av sina ägare, de är välanvända, tummade och blankslitna.

De visade konstverken ingår i museets konstsamling som totalt innehåller ca 400 konstverk. Övervägande delen av dessa konstverk insamlades under Svenska Tobaksmonopolstiden, 1915–1965.

Vill du boka visning redan nu? Skicka oss ett mejl på adressen info@snusochtandsticksmuseum.se så ordnar vi det.

Snusdosa, Folk Art Snus- och Tändsticksmuseum

Naivism, Snus- och Tändsticksmuseum