Hoppa till innehåll

Från urna till dosa

Flaskor, askar, burkar, behållare, förpackningar är produkter som är tillverkade för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Dilemmat att på bästa sätt förpacka varor av olika slag är lika gammalt som människans historia.

Tidigt använder människan sig av det som finns i naturen för att förvara och transportera föda eller föremål. Det kan vara fibrer, blad eller djurhudar. Naturmaterial förädlas sedan till keramik, glas textilier, trätunnor. Handel mellan länder och kontinenter leder till nya socio-ekonomiska villkor och ändrade konsumtionsvanor. Detta leder till ökade krav på förbättrade och andra förpackningslösningar.

Under industrialismens era exploderar uppfinningsrikedomen när det gäller förpackningslösningar. Nu blir förpackningen även en yta för reklam och mer eller mindre uttänkt varumärkesstrategi.

Efter krigsåren blir förpackningen en av den viktigaste komponenten i jakten på konsumenterna. Förpackningen ska signalera varumärkets identitet, locka till köp, vara unika i förhållande till konkurrenterna.

I våra samlingar har vi ca 20 000 föremål - en stor del av dessa är just förpackningar av olika slag. Det kan vara flaskor, plåtburkar, papperskarduser, askar och dosor. Föremål som på ett tydligt sätt visar hur man försökt lösa problematiken med att förvara och sälja både snus och tändstickor under framför allt 1800- och det tidiga 1900-talet. Utställningen är ett urval av vardagsföremål och udda artefakter. Här visar vi ovala snusdosor, tändsticksaskar, karduser, flaskor mm. Det är föremål du minns, kanske glömt eller aldrig sett.

Vi öppnar den 2 december.

Från urna till dosa tändsticksask Snus- och Tändsticksksmuseum

Från urna till dosaRöda Lacket Snus- och Tändsticksksmuseum

Från urna till dosa toalett Snus- och Tändsticksksmuseum