Kägelbanan

Kägelbanan

Kägelbanan vid Gubbhyllan är en kopia av en kägelbana från 1800-talets mitt och som ligger i Gamla Linköping i Östergötland. Denna kallas även Wallenbergska kägelbanan efter landssekreterare Adolf Wallenberg som 1867 fick tillstånd att bygga en kägelbana på sin gård på Djurgårdsgatan 17 vid Trädgårdsföreningen. Banan stod klar 1868.