Hoppa till innehåll

Om oss

Snus- och Tändsticksmuseum är ett industri- och kulturhistoriskt museum. Ur ett kulturarvsperspektiv visar och berättar vi om den svenska snus- och tändstickshistorien. Vi förmedlar fakta och kunskap om vår unika och innovativa snus- och tändstickstradition.

Museet grundades 1938 som ett personalmuseum för de anställda på Svenska Tobaksmonopolet. Museet, som då hette Tobaksmuseum, bestod av insamlade föremål från flertalet tobaksfabriker, vilka 1915 införlivades i tobaksmonopolet. År 1965 inköptes huset Gubbhyllan av Svenska Tobaks AB, vilka flyttade huset till Skansen där det renoverades. 1968 slog dörrarna upp för nya Tobaksmuseum och år 2000 kompletterades museet med en tändsticksdel. Då bytte man även namn till Tobaks- och Tändsticksmuseum.

Under våren 2016 öppnade museets nya basutställningar som fokuserar på snus- och tändstickshistoria. 1 mars 2016 bytte museet namn till Snus- och Tändsticksmuseum.

Samlingarna ägs av Swedish Match Tobaks- och Tändstickshistoriska stiftelse. Museet drivs med ekonomiskt stöd av Swedish Match AB.