Hoppa till innehåll

Om oss

Snus- och Tändsticksmuseum är ett industri- och kulturhistoriskt museum. Ur ett kulturarvsperspektiv visar och berättar vi om den svenska snus- och tändstickshistorien. Vi förmedlar fakta och kunskap om vår unika och innovativa snus- och tändstickstradition.

Museet grundades 1938 som ett personalmuseum för de anställda på Svenska Tobaksmonopolet. Museet som då hette Tobaksmuseum bestod av insamlade föremål som kom från tobaksfabriker vilka 1915 införlivades i tobaksmonopolet. År 1965 flyttade Tobaksmuseum till huset Gubbhyllan på Skansen och år 2000 kompletterades museet med en tändsticksdel. Då bytte man även namn till Tobaks- och Tändsticksmuseum.

Under våren 2016 öppnade museets nya basutställningar som fokuserar på snus- och tändstickshistoria. 1 mars 2016 byter museet namn till Snus- och Tändsticksmuseum.

Samlingarna ägs av Swedish Match Tobaks- och Tändstickshistoriska stiftelse. Museet drivs med ekonomiskt stöd av Swedish Match AB.