Gävlefabriken

1915-1919 bedrevs Svenska Tobaksmonopolet tobakstillverkning i P.C. Rettigs lokaler. 1920 flyttade man till en annan byggnad. Verksamhet bedrevs fram till 1958. Bilden är från 1940-talet.