Hushållskurs

Hushållskurs för unga kvinnor, Härnösands tobaksfabrik, Svenska Tobaksmonopolet, 1920-talet.

Hushållskurs för ogifts kvinnor,Härnösandsfabriken, Snus- ochTändsticksmuseum