Göteborgs Rapé

Göteborgs Rapé tillkom under snusrekordåret 1919 och lanserades av Tobaksmonopolet som ett premiumsnus kring juni 1919.

Men Göteborgs Rapé var då inte var en helt ny snussort som lanserades, utan man helt enkelt bytte namn på en dåvarande vara framtagen av tobaksfabrikören Johan Adolf Boman i Göteborg. Det är troligt at det ursprungliga snuset hade namnet Patent Rapé och var ett luktsnus till en början.

Fabrikör Johan Adolf Boman, ursprungligen från Strömstad, hade sin tobaksfabrik på Östra Hamngatan i Göteborg. Boman är mest känd för att ha lanserat Generalsnus år 1866.

Ordet rapé kommer från franskan och betyder rivet, ett begrepp som härstammar från 1700-talet då den europeiska societeten rev sin tobak på rivjärn för att få den rätta konsistensen. Men Göteborgs Rapé var ingen rapé i egentlig mening utan  ordet lades till för att skänka snuset en exklusiv känsla och särprägling.

När snusdosorna blev runda på 1960-talet fick alla märken från Göteborg olika blå etiketter.