Karduser

Vet ni vad karduser är?

Karduser är pappersförpackningar som använts flitigt som förpackning av olika varor, däribland snus. Snuset köptes i kardus (eller tillverkades själv) och lades i egen dosa. Lite som ett visitkort som berättande om ens identitet.

Under 1700-talet var bruket av luktsnus ett måste bland aristokratins damer och herrar och snuset förvarades och visades upp i vackra snusdosor. Luktsnusets dosor blev betydelsefulla sociala markörer som hanterades med noga reglerad elegans. Helst var de små mästerverk av guld, silver eller andra ädla material och blev snabbt populära gåvor.

Allmogen, eller gemene man och kvinna, hade mer simpla dosor - oftast i form av svepaskar.