Från Columbus till portion

Snushistorien började över 500 år sedan med en resa över atlanten.

1492 upptäcker Columbus ursprungsprodukten tobak under sin segling till Amerika. Snuset utvecklas från att vara medicinalmedel, till en produkt som drogs in i näsan. Från att ha brukats i kungahus sprider sig snuset till samhällets lägre skikt. Under 1800-talets industrialisering kommer det första snuset som liknar det vi har idag i Sverige, och 1973 lanseras det första portionssnuset. Lössnuset idag ser likadant ut idag som för 200 år sedan och är fortfarande grunden i svensk snustradition.

Snuset har stark påverkan på vår svenska historia. 1915 monopoliserades den gynsamma tobaksindustrin för att säkra upp stadskassan - arbetarna skulle få pension och försvaret behövde rustas upp. 1994 höll snuset till och med på att fälla avgörandet i den svenska EU-omröstningen. När Sverige går med i EU 1995 får vi ett undantag för att sälja svenskt snus i Sverige. Detta pågrund av dess långa historiska traditionen och hantverk.

Snus- och Tändsticksmuseum verkar för att förvalta det historiska arvet kring snus och snustillverkning. För att bidra med det historiska perspektivet.