Tobaksodlingen

Kulturhistorisk odling

På museet har vi en alldeles egen kulturhistorisk odling inne på verandan. I år testar vi på att odla flera olika sorter tobak, men störst fokus har vi på Alidatobak.

tobaksplanering

Bakom museet finns en tobaksodling som tas om hand av Skansens trädgårdsmästare. Den visar upp hur ett tobaksplantage kunde se ut under 1890-talet. De flesta plantor som planteras är av sorten Alidatobak, framtagen av Alida Olsson från Åhus för att passa den Skånska myllan. Andra sorter är Burley och Adonis för att visa på plantornas olikheter i storlek och blomning.

Skördedag

Museets skördedag äger rum efter sommarens varma dagar och då är det dags att skörda tobaksplantorna. Då plockar trädgårdsmästaren av de stora bladen som träs upp på långa träkäppar för torkning.