Förrådsföreståndaren

1968 kunde man läsa i Svenska Tobaks personaltidning, Tobaksbladet, om förrådsföreståndare Herbert Fröjmark som arbetade vid den stora snusfabriken i Göteborg.

Herbert började skriva dikter vid 37 års ålder och hans första dikt, "Samtal med tussilago" publicerades i just Tobaksbladet. Sammanlagt blev det ca 300 dikter och tyvärr var det inget förlag som ville ge publicera materialet.

Han började arbeta på fabriken 1949 då han kom till staden från Gotland. I artikeln kan man vidare läsa att han har ett stort intresse för litteratur och enligt artikelförfattaren har han även en yttre likhet med Nils Ferlin.

Här kan du läsa mer om det svenska snuset.

Göteborg 1968 Herbert Fröjmar Grovsnus