SNustillverkning i Göteborg

Snusdosor med märket Göteborgs Prima Fint tillverkadas per löpandebandprincip i fabriken i Göteborg, runt år 1980.

Göteborgs Prima Fint har tillverkats sedan 1919, till och börja med av Svenska Tobaksmonopolet.

Här kan du läsa mer om snuset under 1900-talet.

Prima Fint Göteborg Snus och Tändsticksmuseum