Stansmaskin

Helga Andersson vid stansmaskinen som stansar ut pappret till de ovala snusdosorna, 1947.

Helga Andersson var en av 292 anställda vid Härnösands Tobaksfabrik, av dem var 185 kvinnor.

Här kan du läsa mer om snuset under 1900-talet.

Härnösand Stansmaskin Helga Andersson 1947