Swedish Match Tobaks- och tändstickshistoriska stiftelse

Swedish Match Tobaks-och Tändstickshistoriska stiftelse bildades 2007. Syftet var att göra företagets historiska samlingar tillgängliga för forskning. Nu pågår arbetet med att strukturera och digitalisera samlingarna. Därför är samlingarna för närvarande inte sökbara.

Dokumentarkivet:
Dokumentarkivet är på hundratals hyllmeter och omfattar arkivalier från 1700-talet och framåt. Det innehåller framförallt handlingar från AB Svenska Tobaksmonopolet och dess efterföljare Svenska Tobaks AB och de olika dotterbolagen. Här finns även en del handlingar från de tobaksfabriker som fanns före monopolsbildandet 1915.

Föremålssamlingen:
Föremålen i samlingen relaterar till tobaks- och tändstickshistorien så som reklamprodukter, pipor, askfat, snusdosor och tändare.

Bildarkivet:
Bildarkivet består av ett par tusen fotografier, negativ och diabilder samt glasplåtar. Bilderna är från senare delen av 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet.

Konstsamlingen:
Stiftelsen äger ca 400 konstverk som tidigare ägdes av Swedish Match AB och dess föregångare Svenska Tobaks AB och Tobaksmonopolet. Det är främst svensk samtidskonst. I samlingen finns både tavlor och statyer i olika tekniker.

Stiftelsens styrelse:
Maria Groop Russel
Lars Ågren
Johan Thor
Fredrik Peyron