Personal

Scott

Scott Springfeldt
Museichef
Master i socialantropologi
Kontakt: scott.springfeldt@swma.se

Johanna Tengblad
Museikoordinator - föräldraledig
Master i ABM inriktning musei- och kulturarvsvetenskap
Fil. kand. i konstvetenskap
Kontakt: johanna.tengblad@swma.seCharlotta Dahlén
Antikvarie
Master i etnologi
Kontakt: charlotta.dahlen@swma.se

Katarina

Katarina Lindqvist
Museiassistent
Fil. kand. i konstvetenskap
Kontakt: katarina.lindqvist@swma.se

Yasmineass.jpg

Yasmine Andersson
Museiassistent
Pågående studier i filosofi
Kontakt: yasmine.andersson@swma.se

Lou Eriksson
Museiassistent
Pågående studier i konst- och hantverkspedagogik
Kontakt: lou.eriksson@swma.se