Personal

Scott

Scott Springfeldt
Museichef
Master i socialantropologi
Kontakt: scott.springfeldt@swedishmatch.com

Johanna Tengblad
Museikoordinator
Master i ABM inriktning musei- och kulturarvsvetenskap
Fil. kand. i konstvetenskap
Kontakt: johanna.tengblad@swedishmatch.comCharlotta Dahlén
Antikvarie
Master i etnologi
Kontakt: charlotta.dahlen@swedishmatch.com

Katarina

Katarina Lindqvist
Museiassistent
Fil. kand. i konstvetenskap
Kontakt: katarina.lindqvist@swedishmatch.com

Yasmineass.jpg

Yasmine Andersson
Museiassistent
Pågående studier i filosofi
Kontakt: yasmine.andersson@swedishmatch.com

Lou Eriksson
Museiassistent
Pågående studier i konst- och hantverkspedagogik
Kontakt: lou.eriksson@swedishmatch.com

S