Snuset i Sverige

Genom tiderna har värderingarna gentemot snus varierat. Vår utställning "Snuset i Sverige" är en kulturhistorisk genomlysning av hur snustraditioner och snusbruk har förändrats över tid.

Med hjälp av föremål, dokument och bilder berättar vi om det svenska snusets resa från 1700-talets könsöverskridande luktsnus till 1800-talets manliga munsnus till 1970-talets, återigen könsöverskridande, portionssnus.

Resan som tog snusets tobak till Europa
År 1492 landsteg Columbus kring det nuvarande Bahamas. En händelse som resulterade i kolonialism. Med detta upptäcktes nya varor, grödor och vanor vilka skulle komma att förändra Europa för evigt. Tobaken började brukas som medicin, men efter att drottning Katarina av Medici testade doftsnus mot sin migrän blev "snuffet" på högsta modet.

Tobaksbruket spred sig snabbt genom Europa och nådde Sveriges gränser i slutet av 1500-talet. Den tidigaste noteringen gjordes 1601, då tullen i Stockholm antecknade att tobak och pipor förts in i landet.

Dosor och förpackningar
I utställningen visas olika dosor och förpackningar som använts vid snusbruk genom tiderna. Här kan du beundra silverdosor från 1700-talet, snickrade snushundar från 1800-talet samt få nostalgi över ovala pappdosor från den första hälften av 1900-talet.

1800-talets snusboom
Under 1800-talet började arbetarklassens män använda fuktigt snus som lades in mellan läpp och tandrad. När snuset bytte konsistens och användningsområde förändrades snuset sociala och kulturella status. Så blev snuset under detta sekel en populär vardagslyx för många, vilket drev en ökad efterfrågan, och ledde till att snusindustrin blomstrade! Konkurrensen mellan de olika tillverkarna var stor och det gällde att skydda sitt lyckade snusrecept till varje pris.

1900-tal och Monopolstider
Mellan åren 1915 och 1961 lydde tobakstillverkningen i Sverige under Tobaksmonopolet. Efter att stadigt ha ökat i populäritet började snus minska kraftigt efter första världskriget. Under 1960-talet ökade dock bruket på nytt, vilket till stor del berodde på de många rapporter om rökningens koppling till lungcancer. År 1967 lanserades den första runda dosan och 1977 kom det första populära portionssnuset till butikerna. Återigen började snuset öka i populäritet, och användes av såväl kvinnor som män.

Tobaksodlingen
I vår tobaksodling kan du få reda på mer om när tobaksoding fick fotfäste i både städer och på landsbygden. Under slutet av 1700-talet nådde odlingen sin absoluta höjdpunkt och hälften av all tobak som användes var inhemsk.

Vill du veta mer? Gå direkt till våra faktasidor om snusets historia.

Kvinna i snusindustri

Kvinnliga tobaksodlare