Hoppa till innehåll

snuset i sverige

Vi har genom tiderna haft olika förhållningssätt till och värderingar gentemot snus. Vår utställning "Snuset i Sverige" är en kulturhistorisk genomlysning av hur snustraditioner och snusbruk har förändrats över tid. Med hjälp av föremål, dokument och bilder berättar vi om det svenska snuset resa från 1700-talets könsöverskridande luktsnus till 1800-talets manliga munsnus till 1970-talets portionssnus.

Dosor och förpackningar
I utställningen visar vi olika dosor och förpackningar som använts vid snusbruket genom tiderna. Här kan du beundra silverdosor från 1700-talet, erotiska dosor från 1800-talet samt den klassiska ovala pappdosan från den första hälften av 1900-talet.

1800-talets snusboom
På 1800-talet började arbetarklassens män använda fuktigt snus som lades in i munnen mellan läppen och tandraden. När snuset bytte konsistens och användningsområde förändrades alltså snuset sociala och kulturella status. Under detta sekel blev alltså snuset en populär vardagslyx för många och detta skapade en efterfrågan. Snusindustrin blomstrade! Konkurrensen var stor mellan de olika tillverkarna och det gällde att ingen fick tag på ett lyckat snusrecept.

1900-tal och Monopolstider
Mellan åren 1915 och 1961 lydde tobakstillverkning under Svenska Tobaksmonopolet och efter första världskriget ser vi första gången att snuset minskar i populäritet.

Tobaksodlingen
Här kan du se tobaksodingen fick fotfäste både i städer och på landsbygden. Under slutet av 1700-talet nådde odlingen sin absoluta höjdpunkt och hälften av all tobak som användes var inhemsk.

Museifabriken
I museets källare kan du uppleva snustillverkning på gammalt vis i en uppbyggd fabriksmiljö från det tidiga 1900-talet. Under våra hantverksdagar visar vi manuell karduspackning och maskinell tillverkning av den ovala pappdosan.

Här kan du gå direkt till våra faktasidor om snusets historia.

Kvinna i snusindustri

Kvinnliga tobaksodlare