Hoppa till innehåll

Tändstickans historia

Elden har alltid haft en stor betydelse för människans utveckling och i alla kulturer har elden varit sammankopplad med religiösa föreställningar. Under antiken trodde man att en titan vid namn Prometheus gav människan elden, i den nordiska mytologin fanns föreställningen att det var guden Tor som slog blixtrar över himlavalvet och skapade eld.

I det forntida Egypten var det gudinnan Het som styrde över elden och under romartiden var guden Vulcanus eldens väktare.
Oavsett religion, samhällsstruktur och tidsepok symboliserar elden antingen det goda eller det onda. Elden representerar livets starka krafter. Elden betyder värme, ljus och skydd. Elden är både helvetet och fest.
Kunskap om hur man gör upp eld och att bevara elden är avgörande faktorer för överlevnad. Tändstickans historia är ett stycke svensk industrihistoria och syftet med nya tändsticksutställningen är att ur ett barnperspektiv berätta om livet i tändsticksfabriken.

Utställningen ger en förståelse och en inblick för människors livsvillkor, strävanden och visioner.

I samband med utställningen finns möjlighet för både stora och små att själv pröva på att vika egna tändsticksaskar med etiketter från svunna tider.

Här finns mer fakta om tändstickans historia.

Etikettsrummet Snus- och Tändsticksmuseum

TRe stjärnor Snus- och TÄndstickmsueum

Tändsticksbehållare Snus- ochTÄndsticksmuseum