Tändstickans historia

Tändstickans historia är ett stycke svensk industrihistoria. Särskilt då säkerhetständstickan är en svensk uppfinning. På vår tändsticksutställning kan barn liksom vuxna upptäcka tändstickans historia genom berättelser om dess utveckling, etikettdesign och lära sig mer om hur familjer på 1800-talet bidrog till tändstickstillverkningen genom hemarbete.

Den första tändsticksfabriken i Sverige grundades 1836 och några år senare såldes den första säkerhetständstickan. Trots att det var länge sedan finns det bevis för att stickor av pinje, med svavel som tändningsmedel, användes redan under 500-talet i Kina för att tända eldar. Men säkerhetsstickan möjliggjorde ett säkrare och mer bruksvänligt sätt att skapa eld. I slutet av 1800-talet var Sverige världsledande när det gällde tändstickstillverkning och "Made in Sweden" blev ett begrepp som under 1900-talet spreds över hela världen och symboliserade bästa möjliga kvalitet.

TIPS: Besök gärna vår skaparverkstad nere i restaurang Gubbhyllan, där våra små besökare kan färglägga motiv från tändsticksaskar.

Här finns mer fakta om tändstickans historia.

Etikettsrummet Snus- och Tändsticksmuseum

TRe stjärnor Snus- och TÄndstickmsueum

Tändsticksbehållare Snus- ochTÄndsticksmuseum