Mor Alida

En legendarisk tobaksodlare är Alida Olsson ”Mor Alida” som bodde och drev tobaksodling i Yngsjö utanför Åhus. Hon tog fram en egen tobakssort av Virginiatyp som givetvis fick namnet Alidatobak.1964 skördas de sista plantorna. Frön därifrån la grunden till museets egen tobaksodling.

Den sista sommaren då tobaken odlades på Kristiansslättet spelades det in en dokumentärfilm om Alida. I slutsscenen av filmen säger hon:
-Det är för tokigt att tobaken skall bort. Jag ska i alla fall ta undan några plantor till frö. Man kan ju aldrig veta…

Och så rätt hon hade. I början av 2000-talet hittar vi på museet fröerna igen. Skansens trädgårdsmästare, botaniker från SLU och forskare från Tyskland kopplas in, men det var museets dåvarande pipmakare som lyckades få liv i ett frö.

Fröet växte sig starkt och i slutet av sommaren kunde fler fröer sparas till en ny odling nästa år. Och så lever Mor Alidas arv vidare på museet, genom att vi varje år för upp ättlingarna från hennes sista skörd.

mor alida i odlingen