Tobaksodlingen i sverige

Tobak hör liksom potatis, tomat, aubergine och paprika till familjen Solanaceae och ingår i släktet Nicotiana som har närmare 60 olika arter och har odlats i Sverige ända sedan slutet av 1500-talet. 1724 ger kung Fredrik I ut en kunglig befallning där han uppmanar till tobaksodling över hela landet. Målet är att göra Sverige självförsörjande inom fyra år.

I mitten av 1700-talet är mer än hälften av all tobak som används i tobakstillverkningen svenskodlad och det finns odlingar i 72 svenska och 12 finska städer. Arbetet med tobaksodlingarna är ett klassiskt kvinnoarbete och kunskapen går ofta i arv från mor till dotter. Under det sena 1800-talet arbetsvandrar många kvinnor under sommarhalvåret till städerna för att hitta arbete vid någon av de större tobaksodlingarna. En senare, men ändock legendarisk, tobaksodlare är Alida Olsson ”Mor Alida” i Yngsjö utanför Åhus. Hon tar fram en egen tobakssort av Virginiatyp som givetvis kallas Alidatobak. 1964 skördas de sista plantorna. Frön därifrån är idag grunden till museets egen tobaksodling.

Att odla tobak

Tobaksfröna förgros i en tygpåse i vatten några dygn och sedan i sand innan de sås i drivbänkar i början av april. Drivbänken har halm i botten för att skydda mot kylan, därefter gödsel och överst ett lager kompostjord. Varje dag öppnas drivbänkens fönster, så att plantorna sakta kan vänja sig vid den kalla luften. I slutet av maj och början av juni sätts plantorna ut på fälten.

Fälten görs iordning för plantering genom gödsling och en förberedd drill,vilket innebäratt man plöjer två plogfåror mot varandra för att sedan jämna ut på toppen med en kratta. Mellan varje drill är deten 60 cm bred tomfåra. På varje drill är det en plantrad med 40 cm mellan varje planta. När plantorna växt till ca 15 cm kupas de. Allt eftersom plantorna växer upp, bryter det fram små skott. Dessa tas bort och det kallas att "tjuva plantorna". Avsikten är att få fram så stora och vackra blad som möjligt. Vanligen tjuvar man plantorna två gånger och därefter är det dags för toppning, som innebär att man tar bort blomstertoppen på plantorna för att de inte ska dra för mycket näring. Endast på de plantor som man sparar för fröskörd låter man blommorna vara kvar.

Då tobaken är mogen skördas den. Man börjar i toppen och bryter av blad efter blad. Sist rycker man upp stängeln som kastas bort. Ett litet snitt skärs i mittnerven på tobaksbladet och de skurna bladen träs på långa käppar. Detta kallas för att ”käppa tobak." När en käpp är fullsatt med tobaksblad läggs den upp på reglar för torkning i en tobakslada. I allmänhet skördas tobaken i augusti eller september.

När tobaken till slut är torr, passar man på en dimmig dag och tar ner den. I sådant väder blir tobaken mjuk och hanterlig och arbetet går lättare. Blad efter blad tas från käppen och läggs ihop till en bunt. När bunten är färdig slår man ett snöre om den och sedan är det dags för leverans till tobaksfabrikören.

Här kan du läsa mer om Snus- och Tändsticksmuseums tobaksodling.

Läs mer

Prisad Planta Snus- och Tändsticksmuseum