Johanna

Museikoordinator

Det är väl inget märkvärdigt med tjejer i beredningen!

År 1978 är beredningen i Tobaksbolagets snusfabrik i Göteborg en helt mansdominerad avdelning – fram tills att 23-åriga Alli Sahrio kommer dit.
Som avdelningens första kvinna blir hon intervjuad i personaltidningen, där hon berättar att arbetet inte är ett dugg tyngre i jämförelse med andra avdelningar på fabriken.
Detta var början på en utveckling, där man ville bryta könssegregeringen på de olika avdelningarna. Fler kvinnor skulle in på beredningen och fler män in på snuspackningen. Läs miniintervjun nedan!
Johanna Museikoordinator