En nyckel till historiens skattkammare

Möt vår nya antikvarie, Charlotta Dahlén

Charlotta Dahlén började jobba i föremålsmagasinet som antikvarie tidigare detta år, och nu får även ni chansen att lära känna henne bättre i denna intervju. Charlotta, som är 32 år gammal och kommer från Stockholm, har alltid varit intresserad av kultur och historia, och berättar att det intresset föddes redan under barndomen, där helgnöjena med hennes familj ofta innehöll olika museibesök runt om i landet.

"Intresset för kultur ledde mig till en kulturvetenskaplig utbildning och en masterexamen i etnologi med kulturhistorisk inriktning från Stockholms universitet. År 2016 började jag arbeta som antikvarie och senare även museipedagog på Sörmlands museum, innan jag i februari 2023 hittade till min nuvarande tjänst och till det fantastiska gänget på Snus- och Tändsticksmuseum" - säger Charlotta.

Som antikvarie ansvarar Charlotta för att förvalta och tillgängliggöra Swedish Match samling med tobaksrelaterade föremål. Det kan bland annat handla om att registrera föremål och fotografier och göra dessa synliga både på fysiska platser och i digitala kanaler.

"Jag arbetar också i nära samarbete med Snus- och Tändsticksmuseums publika verksamhet. Till exempel i utställningsprojekt och som guide." berättar hon.

Vi undrar ⁃ vad är mest spännande med våra samlingar?

"Det är en varierande samling som innehåller allt ifrån stora tunga maskiner till pyttesmå dosor, tändstickor och etiketter. Mest spännande är nog föremålen och fotografierna kopplade till snus. Tobakshistoria och tobaksprodukter finns ju världen över, men snuset som vi känner det idag och dess historia är unikt för Sverige." - Charlotta

Har du redan fått något favoritobjekt?

Det finns många spännande och annorlunda föremål i samlingen. En favorit är denna snus-inspirerade lampa:

Ett av Charlottas favoritföremål ur samlingarna - en cylinderformad lampa som ser ut som en stapel snusdosor.

Jobbet på museet - Hur ser du på möjligheten att vara på plats ibland? Vad kan det tillföra?

"Det är en stor fördel att få möjlighet att jobba i nära samarbete med museet. Museet är den plats där föremålen i samlingen kan sättas i en tydlig kontext, både fysisk och digitalt. Att vara på plats och arbeta i museet är även ett bra sätt för mig att lära mig mer om snus- och tändstickshistoria från kunniga personer, både museets anställda och museibesökare." säger hon.

Vi undrar även varför Charlotta tycker att det är av betydelse att förvalta vårt förflutna och hur detta ska göras på bästa sätt.

"Det finns såklart många anledningar till att det är viktigt, en anledning är att kunskap och förståelse för det förflutna ger oss människor möjlighet att bättre förstå vår samtid. En del i detta arbete är såklart att ta hand om de historiska föremålen så att de klarar sig för framtida generationer, men minst lika viktigt är också att en intresserad allmänheten kan uppleva det kulturhistoriska material som finns bevarade hos museum, arkiv och andra kulturaktörer. Att värna om dessa institutioner blir därför extra viktigt."

Intervju av Emelie Conrad med Charlotta Dalén

#antikvarie #samlingar #museisamling #snusochtändsticksmuseum #arkiv

Emelie Museiassistent och museivärd