Odlingen växer fram

Det är en månad sedan fröerna från årets förra tobaksplantage planterades i våra odlingslådor.

Varje år odlar vi tobak av sorten Alidatobak, och genom detta förs just 'Mor Alida's sista odling vidare.

Alida Olsson - Mor Alida - drev länge tobaksplantage i Yngsjö utanför Åhus, och var en av de sista kommersiella odlarna. Mor Alida tar fram en egen tobakssort av Virginiatyp som givetvis kallas Alidatobak, vilken var speciellt anpassad för det svenska klimatet. 1964 skördades hennes sista plantor. Och fröerna därifrån är idag grunden till museets egen tobaksodling.

Nu när odlingen nått en månad är det dags att testa lite. Snart blir det även gallring av tobaksplantorna - avverkning av de tobaksplantor som än inte växt till sig ordentlig och koncentrering av tillväxten. De stammar som verkar vara av högre kvalitét får mer yta att växa sig starka - och då blir det bara några tobaksplantor kvar i våra odlingslådor. Så i år testar vi innan den ordentliga gallringen att sätta ut några söta tobaksplantor ut i egna krukor för att få ut mer plantor runtom museet. Vi hoppas det funkar!

odling två veckor 2022

odling 2 veckor 2022

Odlingen två veckor

odling test 1 2022

odling test 2 2022

odling test 3 2022

Odling test - en månad

Nu hoppas vi att de tar sig och att odlingen forstätter att växa sig stark!

/ Emelie, museiassistent

Emelie Museiassistent och museivärd